A Promise For Life
 

 
 
 
Ağrı

Uluslararası Ağrı Araştırmaları Teşkilatı tarafından ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, olası bir doku hasarı ile birlikte seyreden, insanın geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan, hoş olmayan duygusal ve duyusal bir his olarak tanımlanmaktadır. Ağrı sübjektif (öznel) bir olgudur. Ağrı hissinin şiddeti kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Buna ağrı eşiği denmektedir. Ağrı eşiğinin seviyesi, kişinin kültürel ve çevresel özelliklerine, yaşam biçimi, eğitimi ve cinsiyeti gibi birçok duruma göre şekillenmektedir. Acı ise, ağrı, korku ve stres gibi bazı psikolojik durumlarda gözlenen bir yanıttır. Acı genelde kişinin fiziksel ve psikolojik durumu bozulduğunda ortaya çıkmaktadır. Her acının ağrılı olmadığı unutulmamalıdır.

Ağrılar birçok çeşitte sınıflandırılmaktadır. Ağrının kaynaklandığı dokuya göre sınıflandırma yapıldığında, ağrı yüzeyel ve derin ağrı olarak ayrılmaktadır. Ancak daha sık olarak ağrı, klinikteki kullanımına göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırmaya göre ağrı, akut (ani) ve kronik (müzmin, süregelen) ağrı olarak 2 gruba ayrılmaktadır. Akut ağrı neden olan olay ile ağrı arasında zaman, yer ve şiddet bakımından yakın ilişkisi olan, başlangıcı genellikle 6 aydan kısa süreli olma özelliğini taşıyan ağrılardır. Migren ve sinüzite bağlı başağrıları ve ameliyat sonrası ağrılar akut ağrılardır. Kronik ağrılar ise doku hasarından sonra oluşan, ayları aşan süreleri ile devamlılık gösteren, hasta tarafından ağrının yeri karakteri ve zamanı ile ilgili yeterli bilgi verilemeyen ağrıdır. Eklem ağrıları ve bel ağrısı kronik ağrı sınıfına girmektedir.

Ağrının tedavisinde sıklıkla analjezik ilaçlar kullanılmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen doktorunuza başvurun.

Referanslar:

1. Cecil Essentials of Medicine
2. Harrison's Principle of Internal Medicine

İlgili ürün(ler)e ulaşmak için tıklayınız.