A Promise For Life
 

 
 
 
İK Politikamız

Performansı Mükemmelleştirme!

İnsan yaşamına özen göstermek Abbott'un temel değerleri arasındadır ve olağanüstü performans üretmek tüm dünyada Abbott çalışanlarının ortak özelliğidir.

Dolayısıyla, Abbott'un İnsan Kaynakları politikası, çalışanlarının yaşam kalitesini artıran ve onları yüksek performansa ulaşma yolunda destekleyen insan kaynakları uygulamaları geliştirerek her zaman tercih edilen bir işveren olmak üzerine kuruludur.

Abbott, tüm ülke operasyonları dahil olmak üzere, global düzeyde insan kaynakları sistem ve süreçlerini düzenleyen ve Performansı Mükemmelleştirme adı verilen insan kaynakları yönetim stratejisine sahiptir. Tüm Abbott çalışanları arasında, ortak bir dil ve performansı sürekli geliştirmeye / mükemmelleştirmeye odaklı bir performans kültürü yaratmak amacını taşıyan Performansı Mükemmelleştirme stratejisi, üç temel süreç sayesinde çalışanların kendi potansiyellerini maksimum kullanmalarını ve profesyonel ve kişisel gelişimlerinin sürekliliğini sağlamayı hedeflemektedir:

  • Şirketin açık ve net beklentiler belirlemesi ve çalışana iletmesi
  • Çalışana düzenli ve açık geri-bildirim sağlanması & çalışanın beklentileri karşılama ölçüsünde ödüllendirilmesi
  • Bu geri-bildirimlerle birlikte, uygun gelişim aktiviteleri planlayarak, çalışanın, bulunduğu pozisyondaki görevleri en iyi şekilde yerine getirmesi ve gelecekte olası başka görevlere hazırlanabilmesi için sürekli gelişmesi

Performansı Mükemmelleştirme kültürü, Abbott'un yüksek performansının devamını garanti altına alan son derece güçlü bir alt yapıdır. Bu çerçevede, tüm insan kaynakları politika ve prosedürleri ve tüm insan kaynakları yönetimi projeleri, çalışanların yapabileceklerinin en iyisini yapmaya, gelişimlerinin en üst seviyesine erişmeye yüreklendirilmeleri ve bu konuda tüm desteğe ulaşabilmelerinin sağlanması ve bu destekle yüksek performans üretmeleri, başarının objektif verilerle ölçülerek tutarlı bir şekilde ödüllendirilmesi amacıyla oluşturulur.