A Promise For Life
 

 
 
 
Genel Tanıtım

Abbott tüm dünyada öncüsü olduğu bebek ve erişkin beslenme (nutrisyon) ürünleri işini Aralık 2005’ten itibaren Abbott Beslenme Uluslararası (Abbott Nutrition International – ANI) çatısı altında sürdürmektedir. ANI bebekler, çocuklar ve erişkinler için güvenilen bir yenilikçi, güvenli ve etkili nütrisyon ürünleri sağlayıcısıdır.

ANI’nin oluşması, Abbott’un büyüyen uluslararası nütrisyon işine odaklanmasını artırmıştır. ANI, 40’ı aşkın ülkede 4,200 çalışanı, planlanmış ek kapasiteye sahip beş üretim tesisi ile 30’u aşkın ülkede önde gelen pediyatrik ve tıbbi nütrisyon ürünleri markalarını uluslararası düzeyde dağıtmakta ve pazarlamaktadır.

ANI, pediyatrik nütrisyon alanında bebekler, küçük çocuklar için ve yaşa uygun biçimde bilimsel esaslara göre hazırlanmış özel formüller üretmekte ve pazarlamaktadır.

Medikal nütrisyon alanında ise spesifik durumları olanların beslenmesi için tıp profesyonellerince, bilimsel esaslara göre hazırlanmış formülasyonlar tüm dünyada pazarlanmaktadır.

ANI beş üretim tesisinde faaliyet göstermektedir:

  • Brockville, Kanada
  • Cootehill, İrlanda
  • Granada, İspanya
  • Sligo, İrlanda
  • Zwolle, Hollanda

ANI çalışanları bütün üretim tesislerinde en yüksek eğitim ve güvenlilik standartlarını sürdürmektedir. Taşeron üreticilerimiz için aynı yüksek standartları uygulamaktayız. Abbott’un üretim ortamı, ekipmanı ve prosedürleri her üretim ve dağıtım sürecinde en yüksek proses kontrolü ve hijyen düzeyine erişmek için tasarlanmıştır. Abbott’un nütrisyon üretim tesisleri güvenlik, kalite ve idari standartlardaki mükemmelliği nedeniyle çok sayıda ödül kazanmıştır. Avrupa tesislerimizin kalite ve ortam yönetimi sistemleri ISO belgesine ve besin yönetimi sistemleri HACCP belgesine sahiptir. Abbott faaliyet gösterdiği her ülke için sıkı güvenlilik, kalite ve düzenleyici standartlarını yerine getirmektedir.

Üç kıtadaki mükemmeliğe sahip Ar&Ge merkezleriyle, Abbott tıp bilimindeki liderlik tarihiyle gurur duymaktadır. ANI, 7 bini aşkın bilim adamıyla, ilerleme sağlayan ürünleri daha hızlı keşfetme yolunda ilerlemektedir. Araştırmaya dayalı tüketici görüşlerini kullanarak, yerel pazarların gereksinimlerine ve tercihlerine uygun formülasyonlara sahip yeni ürünler geliştiriyoruz.