A Promise For Life
 

 
 
 
Tarihçemiz

Abbott Türkiye, 1987 yılında kurulmuştur ve bu süre boyunca gösterdiği üstün başarı ile Abbott'un en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer almaktadır.

Abbott Türkiye, yaklaşık 800 çalışanı ile, ilaç, beslenme, diagnostik, diyabet, vasküler ve moleküler diagnostik alanlarındaki ürünlerini tüm Türkiye'de pazarlamaktadır. Türkiye’de gelişmeler yıllar bazında aşağıda yeralmaktadır:


 • 1987’de Abbott Türkiye, Hastane Ürünleri (HPD) ve Diagnostik Ürünleri Divizyonları (ADD) ile kuruldu.
 • 1991’de HPD bünyesinde Medikal Beslenme Bölümü kuruldu.
 • Ağustos 1995’te İlaç Ürünleri Divizyonu (PPD) kuruldu.
 • 1996’da Abbott Diagnostic Divizyonu bünyesinde diyabet ürünleri ( Medisense) çalışılmaya başlandı.
 • Daha once Abbott Diagnostik Divizyonu bünyesinde yapılanmış olan Moleküler ekibi 2003 yılında, Abbott Moleküler Diagnostik Divizyonu (AMD) adı altında ayrı bir divizyon olarak yapılandı.
 • 1997’ de Abbott organizasyonları arasında en başarılı ülke ödülünü kazandı.
 • Eylül 2001’de Knoll Alman ile yasal birleşme tamamlandı.
 • Daha önce Abbott Diagnostik Divizyonu altında yapılanmış olan Diyabet ekibi 2004 yılında Abbott Diyabet Divizyonu (ADC) adı altında faaliyet göstermeye başladı.
 • Nisan 2004’te, Amerika’da HPD Pompa ve Sarf Malzemesi ürünleri için “Hospira” ayrı bir şirket olarak kurulup, Abbott’tan ayrıldı. Türkiye’deki geçişi Ağustos 2005’te tamamlandı.
 • 2005’te Temel Farma Ürünleri Divizyonu (Primary Care Division) ve Spesifik Farma Ürünleri Divizyonu (Specialty Care Division) olarak iki ana ticari divizyon yapılanması gerçekleştirildi.
 • Yapısı AI’ın altında oluşturulmuş Abbott Nutrition International (ANI) Aralık 2005’te ayrı bir divizyon olarak ayrıldı.
 • 2007 yılı başında Abbott Vasküler Divizyonu kuruldu.
 • Daha önce Spesifik Farma Ürünleri Divizyonu bünyesinde yapılanmış olan Humira ekibi 2007 yılı sonunda Immunoloji Divizyonu (IMD) adı altında ayrı bir divizyon olarak yapılandı.
 • 2010’da Solvay İlaç birleşmesi ile Abbott İlaç Ürünleri Divizyonu, Yerleşik Ürünler (EPD) ve Yenilikçi Ürünler (PPD) adı altında yapılanıp, faaliyetlerine devam etti.
 • 2010’da Abbott Medikal Optik (ABO) Divizyonu kuruldu.